Pentru accesarea, modificarea, extragerea sau stergerea datelor personale stocate pe aceasta platforma accesati pagina Functii GDPR

Identitatea si datele de contact ale operatorului
Motor Team SRL, CIF: RO17072176, J40/21721/2004, cu sediu in Str. Bolidului 8a Bucuresti, in calitate de autor, proprietar si administrator al site-ului motorteam.ro, motociclete-suzuki.ro si hondamoto.ro respecta confidentialitatea si securitatea prelucrarii datelor cu caracter personal ale fiecarei persoane care acceseaza site-ul web. In acest sens, depunem toate eforturile pentru a ne asigura ca informatiile care sunt introduse in bazele noastre de date sunt utilizate numai in scopuri determinate, explicite si legitime.

Site-urile mai sus mentionate folosesc masuri de securitate impotriva pierderii, alterarii sau folosirii gresite a informatiilor care se afla in controlul Societatii. In cazul pierderii de informatii cauzate de “bug”-uri sau erori ale soft-ului cu care sunt concepute si gazduit siteurile, compania nu-si asuma nicio responsabilitate.

Definitii:

 • ANSPDCP =  Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal;
 • “date cu caracter personal” inseamna orice informatii privind o persoana fizica identificata sau identificabila (“persoana vizata”); o persoana fizica identificabila este o persoana care poate fi identificata, direct sau indirect, in special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un numar de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identitatii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;
 • “procesare” inseamna orice operatiune sau set de operatiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fara utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, inregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispozitie in orice alt mod, alinierea sau combinarea, restrictionarea, stergerea sau distrugerea;
 • “restrictionarea prelucrarii” inseamna marcarea datelor cu caracter personal stocate cu scopul de a limita procesarea viitoare a acestora;
 • “operator” inseamna persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism care, singur sau impreuna cu altele, stabileste scopurile si mijloacele de procesare a datelor cu caracter personal; atunci cand scopurile si mijloacele prelucrarii sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevazute in dreptul Uniunii sau in dreptul intern;
 • “persoana imputernicita de operator” inseamna persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism care prelucreaza datele cu caracter personal in numele operatorului;
 • “destinatar” inseamna persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism careia (caruia) ii sunt divulgate datele cu caracter personal, indiferent daca este sau nu o parte terta. Cu toate acestea, autoritatile publice carora li se pot comunica date cu caracter personal in cadrul unei anumite anchete in conformitate cu dreptul Uniunii sau cu dreptul intern nu sunt considerate destinatari; procesarea acestor date de catre autoritatile publice respective respecta normele aplicabile in materie de protectie a datelor, in conformitate cu scopurile prelucrarii;
 • “consimtamant” al persoanei vizate inseamna orice manifestare de vointa libera, specifica, informata si lipsita de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta accepta, printr-o declaratie sau printr-o actiune fara echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc sa fie prelucrate.
 • “platforma online” – reprezinta platforma pe care sunt construite site-urile motorteam.ro, hondamoto.ro, motociclete-suzuki.ro
 • “compania” – reprezinta firma Motor Team SRL care comercializeaza bunuri atat prin intermediul platformelor online cat si in magazinul aflat in Bucuresti pe Str. Bolidului, Nr. 8A

Ce date cu caracter personal procesam in mod uzual?
Compania proceseaza in mod uzual urmatoarele date cu caracter personal ale persoanelor vizate, care pot avea calitatea de client sau vizitator:

 • Nume, prenume, CNP, e-mail privat, numar de telefon
 • Seria si numarul actului de identitate, adresa domiciliu (resedinta si/sau adresa de livrare a bunurilor comandate prin platforma online), cod postal, tara, numar de telefon fix si mobil/, data nasterii (optional);
 • Cookie-urile stocheaza informatii legate de adresa IP, ora vizitei, locul de unde se face accesul, nume si versiune browser internet, sistem de operare, inclusiv alti parametri furnizati de catre browserul internet prin intermediul caruia se face accesul la site si pot fi folosite de catre Companie pentru a imbunatati serviciile oferite Clientilor sau Utilizatorilor, sau cu scop statistic

Scopurile si temeiurile legale ale procesarii.
Datele cu caracter personal sunt procesate de companie in urmatoarele scopuri:

 • Onorarea comenzilor plasate prin platforma online si din magazin cat si comunicarea curierilor datele de indentificare pentru livrarea corecta a produselor respectiv facturarea bunurilor achizitionate.
 • Activitati de marketing, informare prin newsletter / SMS, sau promovare de evenimente relevante, similare sau adiacente domeniului de activitate al companiei.
 • Analiza produselor comercializate pe client pentru a putea servi mai bine nevoile acestuia pe viitor
 • Diverse scopuri statistice.

Prin completarea oricarui formular pus la dispozitie pe platforma online va exprimati acordul expres cu privire la colectarea si procesarea datelor cu caracter personal de companie, atat manual cat si automat, in scopul de a fi contactat cu privire la solicitarea dumneavoastra, in conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste procesarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor) – RGPD.

Daca nu sunteti de acord ca datele dumneavoastra sa fie prelucrate, aveti dreptul si libertatea de a nu completa formularele disponibile si de a nu accesa platforma online.
In momentul completarii formularelor disponibile pe platforma onlinecompania va colecta date cu caracter personal, oferind informatii cu privire la scopul colectarii fiecare date personale ce se solicita.

Compania poate primi, de asemeneaza, si inregistra, pe serverele sale informatiile referitoare la adresa IP si informatiile cookie ale site-ului solicitat.  Aveti optiunea de a seta browserul de internet astfel incat acesta sa respinga anumite cookies. In acest caz, va exista insa un impact negativ asupra navigarii dvs. pe site-urile platforma online.
Pentru utilizatorii abonati la newsletter ce nu doresc sa mai primeasca informari pe adresa de email, este necesara trimiterea unui email la adresa: [email protected], iar datele dvs. vor fi sterse din baza noastra de date pentru newsletter.

Drepturile persoanelor vizate
Compania, in calitate de operator de date cu caracter personal, a implementat masurile tehnice si organizatorice pentru a asigura respectarea drepturilor persoanelor vizate (care pot avea calitatea de client si vizitator) si anume:

Dreptul de acces inseamna dreptul persoanei vizate de a obtine o confirmare din partea operatorului ca prelucreaza sau nu datele cu caracter personal care il privesc si, in caz afirmativ, acces la datele respective si la informatii privind modalitatea in care sunt prelucrate datele.

Dreptul la portabilitatea datelor se refera la dreptul de a primi datele personale intr-un format structurat, utilizat in mod curent si care poate fi citit automat si la dreptul ca aceste date sa fie transmise direct altui operator, daca acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.

Dreptul la opozitie vizeaza dreptul persoanei vizate de a se opune prelucrarii datelor personale atunci cand procesarea este necesara pentru indeplinirea unei sarcini care serveste unui interes public sau cand are in vedere un interes legitim al operatorului. Atunci cand procesarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct, persoana vizata are cu precadere dreptul de a se opune prelucrarii in orice moment.

Dreptul la rectificare se refera la corectarea, fara intarzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte stocate. Rectificarea trebuie comunicata fiecarui destinatar la care au fost transmise datele, cu exceptia cazului in care acest lucru se dovedeste imposibil sau presupune eforturi disproportionate (demonstrabile).

Dreptul la stergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”) inseamna dreptul persoanei vizate de a solicita sa ii fie sterse datele cu caracter personal, fara intarzieri nejustificate, in cazul in care se aplica unul dintre urmatoarele motive: acestea nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; isi retrage consimtamantul si nu exista niciun alt temei juridic pentru procesare; se opune prelucrarii si nu exista motive legitime care sa prevaleze; datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; datele cu caracter personal trebuie sterse pentru respectarea unei obligatii legale; datele cu caracter personal au fost colectate in legatura cu oferirea de servicii ale societatii informationale.

Dreptul la restrictionarea prelucrarii poate fi exercitat in cazul in care persoana contesta exactitatea datelor, pe o perioada care permite verificarea corectitudinii datelor; procesarea este ilegala, iar persoana se opune stergerii datelor cu caracter personal, solicitand in schimb restrictionarea; in cazul in care operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal in scopul prelucrarii, dar persoana i le solicita pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta; in cazul in care persoana s-a opus prelucrarii pentru intervalul de timp in care se verifica daca drepturile legitime ale operatorului prevaleaza asupra celor ale persoanei respective.
Colectarea si procesarea datelor cu caracter personal obtinute prin intermediul platformei online  este realizata cu respectarea prevederilor Regulamentul nr. 679/2016. Pentru orice informari sau solicitari in baza dreptului persoanelor vizate conform RGPD, va puteti adresa companiei la adresa de email: [email protected] .

Securitatea procesarii
Compania nu va dezvalui datele cu caracter personal colectate prin intermediul platformei online, cu exceptia angajatilor autorizati si contractorilor/partenerilor ce au calitatea de persoane imputernicite carora aceste date le sunt necesare pentru a le procesa in numele Companiei sau pentru a furniza servicii disponibile pe platforma online, sau in cazul in care obligatia de dezvaluire reprezinta o obligatie legala a Companiei sau a angajatilor ori contractorilor/paretenerilor acesteia.
Compania, impreuna cu colaboratorii sai, si-a asumat responsabilitatea implementarii unor masuri tehnice si organizatorice corespunzatoare privind protectia confidentialitatii si securitatii datelor cu caracter personal, respectiv pentru protectia impotriva accesului neautorizat, a utilizarii, alterarii sau distrugerii datelor cu caracter personal conform prevederilor RGPD, dupa cum urmeaza:

 • Utilizatorii care au acces la baza de date a informatiilor cu caracter personal sunt doar cei desemnati de conducerea societatii, fiecare dintre acestia acceseaza baza de date cu propriul nume de cont si parola.
 • Toti angajatii, colaboratorii si furnizorii de servicii ai Companiei, care intra in contact cu datele cu caracter personal, trebuie sa actioneze in conformitate cu principiile politicilor si procedurilor de confidentialitate si de securitate a datelor cu caracter personal semnand declaratii si acorduri de confidentialitate cu privire la aceste date.
 • Toti utilizatorii sunt obligati sa pastreze confidentialitatea datelor la care au acces, iar la fiecare terminare de sesiune in baza de date vor inchide sesiunea. In cazul in care unul sau mai multi utilizatori sunt revocati din diverse motive conturile de acces se suspenda automat.
 • Utilizatorii acceseaza datele cu caracter personal numai pentru indeplinirea atributiilor de serviciu si doar in conformitate cu scopul declarat al colectarii datelor
 • Computerele de la care se acceseaza baza de date a informatiilor cu caracter personal sunt securizate prin coduri de acces, au implementate solutii de protectie antivirus, antispam si firewall actualizate la zi.
 • Imprimarea datelor cu caracter personal se realizeaza numai de catre utilizatorii autorizati pentru aceasta operatiune si numai in scopuri cerute de legile in vigoare.

Perioada de retentie a datelor
Datele cu caracter personal ale clientilor de pe platforma online cat si ale celor din magazin sunt retinute pe o perioada cuprinsa intre 1 si 20 ani (in functie de scopul si temeiul legal al colectarii datelor personale).

Modificari ale politicii de confidentialitate
Daca va considera ca este necesara o schimbare a regulilor de confidentialitate, Compania va publica respectivele modificari in aceasta pagina, pentru a va informa cu privire la tipurile de date care sunt colectate si modul in care acestea sunt utilizate.
Daca aveti intrebari cu privire la politica de confidentialitate, va rugam sa ne scrieti pe e-mail., la adresa: [email protected]

Informatii privind Autoritatea Nationala pentru Supravegherea Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP)
In situatia in care considerati ca drepturile dumneavoastra prevazute in Regulamentul nr. 679/2016 au fost incalcate, aveti posibilitatea de a va adresa ANSPDCP prin depunerea unei plangeri.
Datele de contact ale ANSPDCP sunt urmatoarele:
Adresa:  B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30
Sector 1, cod postal 010336
Bucuresti, Romania
Telefon: +40.318.059.211 / +40.318.059.212
Fax: +40.318.059.602
Email: [email protected]
Web: www.dataprotection.ro